آدرس: شعبه 1: بوشهر خيابان دهقان روبروي درب خروج گمرك

شعبه 2 : بندر دير خيابان انقلاب جنب مسجد جامع پاساژ مجتمع بازرگانان طبقه دوم

شماره تماس: 09128472794

ایمیل : info@tradingnegin.ir

ایمیل : yosefmomeni@yahoo.com


نام شما : *  

ایمیل :

موضوع :

توضیحات : *