و زير صنعت: واردات خودرو همچنان ممنوع است


بازدید : 176 نفر

 واردات خودروهاي خارجي ارتباطي به توليد مشترك خودروسازان با ساير كشورها ندارد . اما همچنان واردات خودروهاي خارجي ممنوع هست.

 

رضا رحماني در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه ايا برنامه اي در زمينه توليد خودروهاي مشترك با كشورهاي منطقه از جمله تركيه در دستور كار قرار دارد يا خير ؟ اظهار كرد توليد مشترك هميشه در برنامه كارمان بوده است . 

 

توليد خودروهاي مشترك بحث دولتي نيست كه تنها به دولت ارتباط داشته باشه.