كشف ٣٥٠٠ ليتر سوخت جاسازي شده در كاميون هاي خروجي در مرز گمركي


بازدید : 191 نفر

تيم كارشناسان راهبر سمگا در هفته جاري و در سه عمليات متفاوت و جداگانه موفق به كشف ٣٥٠٠ ليتر گازوئيل در مرزهاي ميلك و ماهيرود كه به طرز ماهرانه اي در گالن هاي ٢٠ ليتري  و بطري هاي اب معدني و نوشابه در زير بار صادراتي جاسازي شده بودند گرديدند.

اين محموله ها به سمت كشورهاي همسايه شرقي   قاچاق و جاسازي شده بودند كه با تيز بيني كارشناسان سمگا كشف و ضبط گرديد.