ناصر نوروزي مدير كل گمرك بندر لنگه شد


بازدید : 280 نفر

با حكم رئيس كل گمرك ايران ناصر نوروزي مدير كل گمرك بندر لنگه شد.

در سوابق كاري وي مدير كل گمرك قشم ، مدير كل گمرك جلفا و ناظر گمركات استان اذربايجان شرقي ديده ميشود. 

همچنين با حكم معاونت توسعه مديريت و منابع گمرك ايران اقاي صفر شيباني معاون مسافري گمرك استان فارس شد.