بازار ٢/٨ ميليارد دلاري زعفران در دست كدام كشورها است


بازدید : 188 نفر

به گزارش نود اقتصادي بررسي داده هاي اماري  وبسايت نقشه تجاري trade map (وابسته به انكتاد و سازمان تجارت جهاني) نشان ميدهد در سال ٢٠١٨ ارزش كل زعفران صادراتي جهان حدود ٢/٨ ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان ، ١٨/٤ درصد ان در دست چين ، ١٤/٦ درصد در دست هند و ١٢/٣درصد ان (معادل ٣٥٣ ميليون دلار) در دست ايران است. 

همچنين از ٢/٨ ميليارد دلار واردات زعفران ،١٠/٥ درصد ان به مصرف بازار امريكا ، ٥/٨ درصد به مصرف بازار عربستان و ٥/٨ درصد نيز به مصرف بازار هند مي رسد.