لوازم خانگي فاقد شناسه كالا از ١٥ دي قاچاق محسوب مي شود


بازدید : 181 نفر

مدير كل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صمت :

تمامي توليد كنندگان و تشكل هاي صنعتي لوازم خانگي توليد داخل تا ١٥ دي ماه فرصت دارند كه براي ٨ گروه كالايي خود فرايند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و براي كالاهاي خود شناسه دريافت كنند .